Kamerabevakning

CCTV och kameror

Vi erbjuder projektering och installation av professionella kamerasystem för övervakning av olika typer av objekt, som till exempel garage, förrådsutrymmen, trapphus, miljösorteringsrum och företagslokaler. Speciellt i miljösorteringsrum har det visat sig vara fördelaktigt med kameraövervakning eftersom felaktig källsortering kan leda till kostsamma och onödiga utgifter för föreningen.

Kameraövervakning ökar tryggheten genom att förhindra och avskräcka brottslighet och olämpligt beteende. Synliga upplysningsskyltar har också en förebyggande effekt som kan förhindra problem.

Vi projekterar varje objekt noggrant för att säkerställa att det förväntade resultatet uppnås och att kameralagen efterlevs fullt ut. Om något oönskat skulle hända inom det övervakade området, finns det lagrade bildmaterialet tillgängligt i systemets server. Ni får en personlig länk som kan användas i både webben och via en app för att kunna se tidigare kameramaterial. Om ni önskar kan ni även få en livevisning av kamerorna.

Vi arbetar enligt svenska standarder och regler.

Entreprenad kamerabevakning

Vi är också specialiserade på att utföra installationer inom större projekt för kamerabevakning och CCTV-system. Oavsett om det handlar om kommersiella fastigheter, offentliga byggnader eller andra omfattande projekt, kan vi leverera skräddarsydda lösningar för att säkerställa övervakning och bevakning av era områden.

Våra erfarna installatörer är inte bara utbildade inom olika fabrikat på marknaden, utan vi har även omfattande kunskaper och erfarenhet av att följa de specifika krav och standarder som ställs inom branschen för kamerabevakning och CCTV-system. Vi är väl förtrogna med de relevanta riktlinjerna och bestämmelserna, vilket inkluderar att uppfylla branschstandarder och integritetskrav för att säkerställa en pålitlig och effektiv övervakningslösning. Vi strävar alltid efter att uppfylla och överträffa dessa krav för att säkerställa att våra installationer är av högsta kvalitet och följer branschens bästa praxis.

Dessutom är dokumentation en viktig del av vårt arbete. Vi förstår betydelsen av att ha korrekt dokumentation för varje installation, både för att säkerställa fullständig transparens och för att möjliggöra korrekt underhåll och service av era kamerabevaknings- och CCTV-system. Vi dokumenterar våra installationer noggrant och tillhandahåller relevant dokumentation enligt kraven för att säkerställa att ni har all nödvändig information om era system för att kunna hantera dem på bästa sätt.

Oavsett storleken på ert projekt eller de specifika krav ni har, kan ni lita på att vi levererar pålitliga och professionella installationer av kamerabevakning och CCTV-system. Vårt mål är att erbjuda er den bästa lösningen för att säkerställa övervakning och bevakning av era områden, skapa en tryggare och säkrare miljö för alla användare. Vi strävar efter att vara er pålitliga partner och leverera högkvalitativa resultat som överträffar era förväntningar.

Bevakning oavsett behov

Vår expertis sträcker sig till att installera kamerabevakning och CCTV-system oavsett vilken typ av fastighetsmiljö ni har. Vi har kunskap och erfarenhet inom olika typer av kamerabevakning och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov.

Våra främsta specialiteter inkluderar installation av olika typer av kamerabevakningssystem, inklusive övervakningskameror för inomhus- och utomhusbruk. Vi kan installera högkvalitativa kameror med olika funktioner, såsom rörelsedetektering, nattseende och fjärråtkomst, för att säkerställa en effektiv och pålitlig övervakning av era områden.

För utrymmen där det krävs kontinuerlig och omfattande övervakning, kan vi installera CCTV-system som integrerar flera kameror och övervakningsenheter. Detta gör det möjligt att övervaka olika områden samtidigt och ge er en omfattande och övergripande bild av säkerhetssituationen i er fastighet.

Utöver grundläggande kamerabevakning kan vi erbjuda tilläggstjänster som videoanalys och inspelningssystem för att effektivisera övervakningen och förbättra säkerheten. Vi kan även integrera era kamerabevakningssystem med andra säkerhetssystem, såsom passersystem och larm, för att skapa en heltäckande säkerhetslösning för er fastighet.

Oavsett vilken typ av fastighetsmiljö ni har, kan ni lita på att våra erfarna installatörer har expertkunskap och kompetens att hantera installationen av kamerabevakning och CCTV-system. Vi analyserar era behov noggrant och erbjuder er rätt typ av system för att maximera säkerheten och övervakningen i er fastighet. Vårt mål är att erbjuda er den bästa lösningen för att säkerställa en trygg och säker miljö för alla användare.

Kostnadsfritt serviceavtal

För att säkerställa att eran bevakning är i drift och fungerar som det ska är det viktigt med regelbundna revisioner och service. Detta  kan komma som en överraskning för många och uppfattas som en oväntad extra kostnad. Hos oss har vi dock valt en annan strategi. Vi inkluderar alla serviceaspekter i priset, vilket innebär att ni slipper obehagliga överraskningar och extrakostnader längs vägen.

Genom att erbjuda en helhetslösning där serviceavtalet ingår, strävar vi efter att erbjuda en smidig och bekymmersfri upplevelse för våra kunder. Vi är medvetna om vikten av att upprätthålla en fungerande och pålitlig kamerabevakning och CCTV-system och vi vill underlätta för er genom att ta hand om alla nödvändiga service- och underhållsåtgärder.

Vårt inkluderade serviceavtal innebär att ni kan vara trygga med att ert kamerabevakningssystem och CCTV-system kommer att få regelbunden service och underhåll av våra professionella tekniker. Vi ser till att allt från rutinmässig kontroll och rengöring till eventuella reparationer eller uppgraderingar hanteras utan att ni behöver oroa er för extra kostnader. Vår målsättning är att ert system alltid ska vara i optimalt skick och att ni kan dra full nytta av dess funktioner och prestanda utan bekymmer.

Genom att välja oss och vårt inkluderade serviceavtal kan ni fokusera på er verksamhet och vara säkra på att ert kamerabevakningssystem och CCTV-system kommer att fungera på bästa sätt under garantiperioden. Vi strävar efter att erbjuda er den bästa möjliga servicen och supporten för att säkerställa er fulla tillfredsställelse och långvarig nytta av er investering i kamerabevakning och CCTV-system.

Kamerabevakning

Vid installation av övervakningskameror på arbetsplatser är det viktigt att skydda människors personliga integritet. En noggrann analys av behovet måste göras och ibland måste man ansöka om tillstånd enligt Kamerabevakningslagen för att få sätta upp kameror i butiker, fastigheter eller andra arbetsplatser. Men om det finns ett legitimt syfte kan man installera kameror för att få följande fördelar:

Ökad säkerhet: Kameror vid entréer och inne i byggnaden ökar säkerheten genom att man kan övervaka vem som går in och ut. Detta avskräcker potentiella inkräktare och skapar en tryggare miljö för anställda.
Minskad brottslighet: Kameraövervakning på arbetsplatsen kan minska antalet brott som begås både av interna och externa personer.

Förebygga trakasserier och våld: Kameraövervakning kan avskräcka gärningsmän från att utföra våld och trakasserier mot anställda. Det kan också hjälpa till att identifiera gärningsmän vid händelse av en incident.
Främja en trygg arbetsmiljö: Anställda som är medvetna om att arbetsplatsen är övervakad av kameror kan känna sig tryggare under arbetstiden. Kameror och andra övervakningstekniker kan bidra till en trygg arbetsmiljö.

Är du redo? Vi är det.